...............................Σὰ βγεῖς στὸν πηγαιμὸ γιὰ τὴν Ἰθάκη,
/
νὰ εὔχεσαι νά ᾽ναι μακρὺς ὁ δρόμος

..........................Quando saíres a caminho da ida para Ítaca,
/ faz votos para que seja longo o caminho

....................................................Konstandinos Kavafis, «Ítaca»

Ítaca 1


Conteúdos e Colaboradores

[a palavra e o acaso] (ensaio)

José Pedro Serra, «A Palavra e o Acaso»

[máquinas de ser] (poesia)
Cláudia Santos Silva | Gonçalo Mira
| J.P. Moreira | Jorge Reis-Sá | Luís Filipe Nunes | Pedro Sena-Lino
| Simão Valente
| Tatiana Faia
| Tiago Patrício |

[por Ítaca] (ensaio)
Isabel Almeida, «Por Ítaca»

[canivetes suíços] (prosa breve)
 
André Simões
 | Gustavo Duarte
 | José Bértolo
 | Luís Ene
 | Paulo Rodrigues Ferreira
 | Rui Manuel Amaral |

[no dia em que as minhas palavras foram] (poesia traduzida)

Quatro Poetas Árabes: Adónis, Ahmed Barakat, Mahmud Darwish e Samih Al-Qâsim/ André Simões | Catulo/ J.P. Moreira | Salvatore Quasimodo/ Miguel João Ferreira |

[narrativas do mal] (ensaio)
 
Pierre De Roo, «A propósito das Bienveillantes de Jonathan Littell» 
| Fernanda Gil Costa, «A Voz do Lobo na Pele do Cordeiro: notas a propósito de As Benevolentes de J. Littell e outros romances contemporâneos» |

Ficha Técnica
Conselho Editorial:
 André Simões
 | J.P. Moreira
 | Tatiana Faia |
Arranjo Gráfico:
 Fernando Cerqueira
Fotografia:
 Ricardo Ávila
Composição:
 Alfa Numérico, Lda.
Impressão e Acabamento:
 Gráfica Manuel Barbosa & Filhos