...............................Σὰ βγεῖς στὸν πηγαιμὸ γιὰ τὴν Ἰθάκη,
/
νὰ εὔχεσαι νά ᾽ναι μακρὺς ὁ δρόμος

..........................Quando saíres a caminho da ida para Ítaca,
/ faz votos para que seja longo o caminho

....................................................Konstandinos Kavafis, «Ítaca»

Ítaca 3


Conteúdos e Colaboradores

[somewhere blues] (poesia) 
Amadeu Baptista | J. P. Moreira | José Salema | Luís Quintais | Margarida Ferra | Pedro Braga Falcão | Ricardo Gil Soeiro | Sara F. Costa | Simão Valente | Tatiana Faia | Tiago Patrício |

[arquitectura e memória: eurico, o presbítero](ensaio) 
Helena Carvalhão Buescu, «Arquitectura e memória: Eurico, o Presbítero»

[depois há uma porta] (prosa breve) 
Amândio Reis | André Simões | Filipe Gouveia de Freitas | José Bértolo | Paulo Rodrigues Ferreira | Samuel Filipe |

[a arte do desenho ou a criação do mundo] (ensaio) 
Pierre De Roo, «A Arte do Desenho ou a Criação do Mundo»

[zbigniew herbert: o presente que cega] (ensaio/ tradução) 
Ana María Sánchez Tarrío, «O Presente Que Cega» | Zbigniew Herbert, Alguns Poemas Traduzidos/Izabela Stapor, J. P. Moreira, Tatiana Faia

Ficha Técnica
Conselho Editorial:
 André Simões | J.P. Moreira | Tatiana Faia |

Arranjo Gráfico: 
Fernando Cerqueira

Fotografia:
 Ricardo Ávila

Composição: 
Alfanumérico, Lda.

Impressão e Acabamento: 
Gráfica Manuel Barbosa & Filhos