...............................Σὰ βγεῖς στὸν πηγαιμὸ γιὰ τὴν Ἰθάκη,
/
νὰ εὔχεσαι νά ᾽ναι μακρὺς ὁ δρόμος

..........................Quando saíres a caminho da ida para Ítaca,
/ faz votos para que seja longo o caminho

....................................................Konstandinos Kavafis, «Ítaca»

terça-feira, 5 de julho de 2011

Sermuksnis – XVI Festival de Teatro de Klaipeda (Lituânia)

A peça Retratinho de Hellen Keller de Tiago Patrício, um dos poetas de Ítaca, foi apresentada pelo Teatromosca no Sermuksinis (XVI Festival de Teatro Klaipeda, na Lituânia). Pode ler-se mais um pouco sobre a peça aqui.