...............................Σὰ βγεῖς στὸν πηγαιμὸ γιὰ τὴν Ἰθάκη,
/
νὰ εὔχεσαι νά ᾽ναι μακρὺς ὁ δρόμος

..........................Quando saíres a caminho da ida para Ítaca,
/ faz votos para que seja longo o caminho

....................................................Konstandinos Kavafis, «Ítaca»

quarta-feira, 22 de junho de 2011

"Porquê os Clássicos": Herbert, Ítaca, bolinhos polacos e vinho

Sessão de poesia dedicada a Zbigniew Herbert no anfiteatro 2 da FLUL no dia 21.6.'11. Leram-se poemas de Herbert em polaco e português. Houve cantorias eslavas, bolinhos polacos e vinho. Houve também muita alegria e boa disposição. A Ítaca esteve representada por Izabela Stapor, José Pedro Moreira e Tatiana Faia, que falaram sobre a tradução de alguns poemas de Herbert publicados no n. 3 da revista. A organização esteve a cargo do Centro de Estudos Eslavos e da Embaixada da República da Polónia.


Sem comentários:

Enviar um comentário