...............................Σὰ βγεῖς στὸν πηγαιμὸ γιὰ τὴν Ἰθάκη,
/
νὰ εὔχεσαι νά ᾽ναι μακρὺς ὁ δρόμος

..........................Quando saíres a caminho da ida para Ítaca,
/ faz votos para que seja longo o caminho

....................................................Konstandinos Kavafis, «Ítaca»

sexta-feira, 8 de julho de 2011

A Ítaca foi avistada em destaque na Babel da Biblioteca Nacional


Na companhia de Fernando Pessoa e de Damião de Góis, entre outros.

Sem comentários:

Enviar um comentário