...............................Σὰ βγεῖς στὸν πηγαιμὸ γιὰ τὴν Ἰθάκη,
/
νὰ εὔχεσαι νά ᾽ναι μακρὺς ὁ δρόμος

..........................Quando saíres a caminho da ida para Ítaca,
/ faz votos para que seja longo o caminho

....................................................Konstandinos Kavafis, «Ítaca»

segunda-feira, 4 de abril de 2011

Ítaca 1
Conteúdos e Colaboradores


[a palavra e o acaso] (ensaio)


José Pedro Serra, «A Palavra e o Acaso»


[máquinas de ser] (poesia)

Cláudia Santos Silva | Gonçalo Mira 
| J.P. Moreira | Jorge Reis-Sá | Luís Filipe Nunes | Pedro Sena-Lino 
| Simão Valente 
| Tatiana Faia 
| Tiago Patrício |


[por Ítaca] (ensaio)

Isabel Almeida, «Por Ítaca»


[canivetes suíços] (prosa breve)


André Simões
 | Gustavo Duarte
 | José Bértolo
 | Luís Ene
 | Paulo Rodrigues Ferreira
 | Rui Manuel Amaral |


[no dia em que as minhas palavras foram] (poesia traduzida)


Quatro Poetas Árabes: Adónis, Ahmed Barakat, Mahmud Darwish e Samih Al-Qâsim/ André Simões | Catulo/ J.P. Moreira | Salvatore Quasimodo/ Miguel João Ferreira |


[narrativas do mal] (ensaio)


Pierre De Roo, «A propósito das Bienveillantes de Jonathan Littell» 
| Fernanda Gil Costa, «A Voz do Lobo na Pele do Cordeiro: notas a propósito de As Benevolentes de J. Littell e outros romances contemporâneos»|


Ficha Técnica

Conselho Editorial:
 André Simões
 | J.P. Moreira
 | Tatiana Faia |

Arranjo Gráfico:
 Fernando Cerqueira

Fotografia:
 Ricardo Ávila

Composição:
 Alfanumérico, Lda.

Impressão e Acabamento:
 Gráfica Manuel Barbosa & Filhos

Sem comentários:

Enviar um comentário