...............................Σὰ βγεῖς στὸν πηγαιμὸ γιὰ τὴν Ἰθάκη,
/
νὰ εὔχεσαι νά ᾽ναι μακρὺς ὁ δρόμος

..........................Quando saíres a caminho da ida para Ítaca,
/ faz votos para que seja longo o caminho

....................................................Konstandinos Kavafis, «Ítaca»

quarta-feira, 6 de abril de 2011

Ítaca 2Conteúdos e Colaboradores


[por praças quadradas] (poesia)


Filipe Gouveia de Freitas | J.P. Moreira | João Moita | José Salema | Luís Filipe Nunes | Paulo Tavares | Ricardo Gil Soeiro | Simão Valente | Tatiana Faia | Tiago Patrício |


[reflexões sobre o movimento] (ensaio)


Pierre De Roo, «Reflexões sobre o movimento»


[os cigarros soltos nos bolsos] (prosa breve)

André Simões | Gustavo Duarte | José Bértolo | Paulo Rodrigues Ferreira | Pedro Miguel Gon | Ricardo Pardo |


[a forma musical de Wong Kar Wai] (ensaio)


Fernando Guerreiro, «A forma musical de Wong Kar Wai»


[da minha vida tira um dia] (poesia traduzida)

Cinco poetas árabes do al-Ândalus: Abû Tammâm de Calatrava, Ibn Sara de Santarém, Ibn Zaidûn de Córdova, Muhja de Córdova, Wâllada bint al-Mustafki de Córdova/André Simões | Cinco poetas gregos: Manólis Anagnostákis, Mikhális Gánas, S.S. Kharkianakis, Tásos Leivadítis, Giórgios Seferis/Manuel Resende |


[a vocação das perguntas] (ensaio)


Ricardo Gil Soeiro, «Memória e trauma no ensaísmo de George Steiner e na pintura de Samuel Bak»


Ficha Técnica

Conselho Editorial:
André Simões | J.P. Moreira | Tatiana Faia |


Arranjo Gráfico:
Fernando Cerqueira


Fotografia:
Ricardo Ávila


Composição:
Alfanumérico, Lda.


Impressão e Acabamento:
Gráfica Manuel Barbosa & Filhos

Sem comentários:

Enviar um comentário